آب در سال 1402 گران خواهد شد/ معافیت مالی موسسات کنکور لغو می شود/ هر خودرو بیشتر از 1.5 میلیارد تومانی باید مالیات پرداخت کند

منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66368221/%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%2F-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1