آخرین قیمت خودروهای خارجی هفتم تیر 1403

به گزارش انرژی پرس، سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران درباره آ،ین وضعیت بازار خودرو توضیح داد: در یک ماه گذشته اتفاق چشمگیری را در بازار خودرو تجربه نکرده ایم و بازار به دلیل ضعف عرضه همچنان در رکود به سر می برد. – رییس پیشین اتحادیه …
منبع خبر: انرژی پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030410585100081152/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%C2%A0%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%B1