آخرین قیمت خودرو ها در بازار امروز 14 اردیبهشت 1403

روایت های مید، از بازار خودرو، از به صفر رسیده ،ید و فروش خودرو حکایت دارد. رکود در بازار خودرو هر روز عمیق تر از روز قبل می شود. روایت نمایشگاه داران، از شدت گرفتن رکود در بازار خودرو حکایت دارد. در همین رابطه، سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه دارندگان نمایشگاه ها …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030229389063317504/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA