آخرین مهلت ثبت نام ایران خودرو و سایپا فروردین 1402/ سامانه یکپارچه تخصیص خودرو+ ثبت نام saipa.iranecar.com

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020111916080846848/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1402%2F