آرامش قبل از طوفان در بازار ارز؛ گول قیمت دلار را نخورید!

منبع خبر: دیلی ا،چنج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66165854/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%9B-%DA%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1