آرامش قبل از طوفان در بازار ارز؛ گول قیمت دلار را نخورید!به گزارش دیلی ا،چنج؛ با وجود آرامشی که اخبار داخلی سعی می کنند در قالب خبر درم، به بازار کشور تزریق کنند و از ذخایر مطمئن ارزی و مدیریت بازار سخن می گویند، – اما نشانه ها چیز دیگری است و مردم به سیگنال های خارجی تمایل بیشتری دارند تا حرف درم، های داخلی.هر چند سناریوی …
منبع خبر: دیلی ا،چنج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66165854/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%9B-%DA%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1