آغاز عرضه قوی ترین سدان تویوتا در سامانه

به گزارش اقتصاد ایران، در حال حاضر متقاضیان جدید خودروهای وارداتی می توانند با ایجاد حساب وکالتی 500 میلیون توم،، تقاضای ،ید خودروی مورد نظر خود را در سامانه وارداتی ها ثبت کنند. – ، در حال حاضر متقاضیان جدید خودروهای وارداتی می توانند با ایجاد حساب وکالتی 500 میلیون توم،،
منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030407002081761280/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87