آغاز فروش از دم قسط ایران خودرو با تحویل یک ساعته به همه + لینک ثبت نام

آغاز فروش از دم ،ط ایران خودرو با تحویل یک ساعته به همه + لینک ثبت نام اگرچه شرکت ایران خودرو فعلا هیچ برنامه ای برای فروش ا،اطی خودرو ندارد، – آغاز فروش از دم ،ط ایران خودرو با تحویل یک ساعته به همه + لینک ثبت نام اگرچه شرکت ایران خودرو فعلا هیچ برنامه ای برای فروش ا،اطی …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021111076482668544/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9