آغاز فروش اقساطی خودرو به قیمت نمایندگی با اقساط 30 ماهه + لینک ثبت نام

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020514628439861248/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87