آغاز فروش خودروهای فونیکس ویژه سامانه یکپارچه از سوی مدیران خودرو +جدول فروش

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020508529908533248/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86