آغاز فروش 90 روزه پژو پارس ایران خودرو (27 بهمن 1402) + شرایط و قیمت

فروش فوق العاده (فراخوان) مرحله پنجاه وچهارم او لویت بندی سامانه یکپارچه فروش خودرو (متقاضیان عادی) گروه پارس آغاز شد. – ،متقاضی، که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به ،وان اولویت های اول پارس معمولی XU7P و پارس XU7P ای ال ای، زمستان 1402 به این شرکت اعلام …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021100392591370240/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%2827-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-1402%29