آقای میرسلیم! هر ساعت 2 ایرانی فوت می کنند و خونش گردن شماست

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020227360841355264/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%21-%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B4