آمادگی پلیس برای اجرای مصوبات کمیته آلودگی هوا/آیا محدودیت تردد جدیدی برای خودروها اجرا می شود؟فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که در راستای کاهش آلودگی هوا در شهر تهران پلیس آمادگی اجرای کامل مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا را دارد. –
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66237871/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%2F%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF