آمادگی پلیس برای اجرای مصوبات کمیته آلودگی هوا/آیا محدودیت تردد جدیدی برای خودروها اجرا می شود؟

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66237871/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%2F%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF