آمارهایی که رشد تولید خودرو را نشان می دهند/ کاهش خودروهای کف پارکینگی در دولت سیزدهم

منبع خبر: ،
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020208048212914176/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%2F-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4