آیا هدف طرح فروش یکپارچه خودرو جمع آوری نقدینگی از بازار و خارج کردن پول از دست مردم است؟

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011209813019787264/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2