آیا هر خلق‌ گرفته در این فصل ناشی از تغییرات فصلی است؟

اختلال عاطفی – فصلی (SAD) که به آن افسردگی فصلی نیز می‌گویند
با تغییرات فصلی و معمولا با شروع پاییز ایجاد می‌شود. این افسردگی فصلی در زمستان
پیش از پایان بهار شدت می‌گیرد اما آیا هر خلق گرفته و افسردگی در این فصل ناشی از
تغییرات فصلی است؟

به گزارش ایسنا، دکتر
علی ناظری روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه در این باره، اظهار کرد: تجربه حالات
خُلقی و احساسات گوناگون به صورت طبیعی در انسان وجود دارد و یکی از مهمترین و
شناخته شده ترین آن هم حالت اندوه و غم و خُلق گرفته است که هر انس، در طول
زندگی کمابیش تجربه می کند
.

وی افزود: وقتی صحبت از بیماری
و اختلال در اعصاب و روان در افراد می شود منظور، حالات تشدیدشده‌تر و دارای یک
مدت زمان مشخص و ادامه دار و تأثیرگذاری آن حالات بر رفتار و زندگی روزمره و
عملکرد شخصی و شغلی و اجتماعی افراد است
.

این عضو هیئت علمی دانشگاه
گفت: اختلال و بیماری افسردگی زم، است که برخی از حالات مانند غم و اندوه که به
طور طبیعی در فرد وجود دارد حالت شدیدتر و طول، تری پیدا کند ضمن اینکه یک سری
نشانه های ویژه هم دارد مانند عدم انگیزه فرد برای تلاش و فعالیت در زندگی و دست
دادن حالت پوچی به آینده و یا حالت سرزنشگری افراطی به گذشته
.

این روانپزشک که در یک برنامه
رادیویی گفتگو می کرد، متذکر شد: گاهی اوقات بیماری افسردگی در یک سری از افراد به
صورت غم و خلق گرفته بروز پیدا نمی کند و ممکن است بیشتر حالت عصبیت و پرخاشگری و
اضطراب شدید داشته باشند
.

ناظری افزود: ممکن است سن و
سال و فرهنگ های مختلف و تحصیلات نیز در بروز نشانه های افسردگی تأثیر بگذارند
بطوری که ما همیشه با یک فرد افسرده اندوهگین مواجه نباشیم
.

وی با بیان اینکه فصل بهار و
پاییز به دلیل اینکه میزان دریافت نور خورشید و ساعات روز و شب تغییر می کند
تاثیراتی بر کارکرد مغز دارد و منجر به خلق گرفته شود گفت: ،، که سابقه مشکلات
خانوادگی و روانپزشکی دارند ممکن است حالت های بی انگیزگی و تنبلی و گوشه نشینی را
بیشتر در خود احساس کنند
.

عضو هیئت علمی دانشگاه اظهار
کرد: خلق گرفته و روحیه غمگین بر رفتارهای مختلف انسان مانند ابراز احساسات و
هیجانات، توان برنامه ریزی ذهن و همچنین انگیزه پیدا ، راه حل برای مشکلات
تأثیر منفی می گذارد و وقتی افراد به حالت طبیعی برمی گردند راه حل های بهتری برای
مشکلات خود پیدا می کنند
.

ناظری گفت: حالت غم و اندوه در
حالت متعادل و برای اینکه انسان خودش را با ماهیت دنیا سازگار کند امر نامطلوبی
نیست البته به شرطی که به بیماری مزمن تبدیل نشود و ادامه پیدا نکند
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/708623/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82%E2%80%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA