آینده حمل و نقل پاک در جهان زیر چرخ کامیون های برقی

منبع خبر: تیکنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020348652642308096/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86