اتفاق نادری که در فروش ایران خودرو رقم خورد

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66453192/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF