اتمام ارزیابی تکمیلی استخدام کار و گفتاردرمانگر آموزش پرورش

بنا بر اعلام معاون وزیر آموزش
و پرورش، کار ارزیابی تکمیلی پذیرفته‌شدگان اولیه آزمون استخدامی کاردرمانگر و
گفتاردرمانگر ویژه مراکز و مدارس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به اتمام
رسیده و احتمالا طی هفته آتی نتایج نهایی از سوی جهاد دانشگاهی اعلام می‌شود
.

به گزارش ایسنا، آزمون
استخدامی مربی امور آموزش معلولان یا همان کاردرمانگر و گفتاردرمانگر ویژه مراکز و
مدارس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور،
۲۱ مهر ماه برگزار شد.

به طور کلی ۲۴۱۶
نفر برای شرکت در این آزمون استخدامی ثبت نام کرده بودند که از این تعداد
۱۱۶۸ نفر در مرحله آزمون کتبی
پذیرفته شده و وارد مرحله ارزیابی تکمیلی شدند
.از میان پذیرفته‌شدگان مرحله نخست این آزمون، ۴۹۲ نفر مدرک کاردرم، و ۶۷۶ نفر مدرک گفتاردرم، داشتند
که یک نفر از آنها دانش‌آموخته مقطع دکتری،
۱۴۶ نفر دانش‌آموخته مقطع
کارشناسی ارشد و
۱۰۲۱
نفر دانش‌آموخته مقطع کارشناسی بودند
.همچنین از بین ۱۱۶۸
داوطلب پذیرفته شده در مرحله نخست،
۹۲۰
نفر زن و
۲۴۸
نفر مرد بوده‌اند
.برای ارزیابی تکمیلی نیز سه برابر تعداد ردیف‌های رشته شغل
محل شهرستان‌ها دعوت به مصاحبه شدند؛ البته این امر مشروط به آن بود که آ،ین نفر
دعوت شده به مصاحبه بر حسب نمره حداقل
۵۰
درصد میانگین نمره سه نفر اول در هر رشته شغل محل را ،ب کرده باشد
.

در مرحله ارزیابی تکمیلی صلاحیت عمومی، تخصصی و اختصاصی
داوطلبان از طریق سه ابزار «ایفای نقش»، «طراحی پروتکل مداخله‌ای» و «اجرای
مداخله» احراز شد
.

سه ابزار یاد شده در ارزیابی
تکمیلی دارای
۶۰۰
نمره بودند که سهم
۶۰
درصدی در قبولی داوطلب داشتند، هچنین آزمون کتبی دارای
۴۰۰ نمره با سهم ۴۰ درصدی بود و در مجموع داوطلب
باید از هزار نمره آزمون کتبی و ارزیابی تکمیلی حدنصاب
۴۷۰ را ،ب می‌کرد تا پذیرفته شود.

نهایتا از میان این تعداد یکهزار کاردرمانگر و گفتاردرمانگر
جذب آموزش و پرورش استثنایی می‌شوند که ساعت کاری آنها مثل معلمان ابتدایی است و
مثل بقیه معلمان نیز از مزایای رتبه‌بندی و از مزایای معلمان آموزش و پرورش
استثنایی نظیر سنوات سختی کار هم برخوردار می‌شوند
.

در همین راستا حمید طریفی حسینی معاون وزیر آموزش و
پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، در گفت‌وگوبا ایسنا، درباره
آ،ین وضعیت ارزیابی تکمیلی این افراد اظهار کرد: پس از برگزاری آزمون کتبی، وارد
مرحله ارزیابی تکمیلی شدیم و افراد واجد شرایط برای ارزیابی تکمیلی فراخوانده شدند
.

وی ادامه داد: مصاحبه و ارزیابی تکمیلی نیز انجام شده است و
احتمالا این هفته نتایج را به جهاد دانشگاهی اعلام می‌کنیم و به زودی نتایج منتشر
شود
.طریفی حسینی با بیان اینکه هزار ردیف استخدامی برای
کاردرمانگر و گفتاردرمانگر داشتیم و به همین منظور حدود
۱۱۶۸ نفر دعوت به ارزیابی تکمیلی
شدند، افزود: تا هفته آینده جواب نهایی از سوی جهاد دانشگاهی منتشر می‌شود
.

به گزارش ایسنا، پیش از این طریفی حسینی معاون وزیر آموزش و
پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به ایسنا گفته بود که امیدواریم
در آذرماه یا نهایتا اوایل دی ماه کار جذب پذیرفته شدگان نهایی آزمون کاردرمانگر و
گفتاردرمانگر انجام شود
.

 

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/707624/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4