اجرای طرح پارکینگ طبقاتی ایلام تا سال آینده

به گزارش خبرخودرو، سال آینده طرح پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر ایلام در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع اجرا می‌شود.

معاون زیربنایی و ترافیک شهرداری ایلام اظهار داشت: سال آینده طرح پارکینگ طبقاتی شهر ایلام در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع با ظرفیت پارک ۳۶۵ دستگاه خودرو در هسته مرکزی شهر ایلام اجرا می‌شود. 

 

به گفته ملکشاهی از سال ۹۹ در کمیسیون ماده ۵ طرح پارکینگ طبقاتی در شهر ایلام در نظر گرفته شد و قرار است در سال ۱۴۰۳ با ظرفیت پارک ۳۶۵ خودرو ساخته شود.

 

وی افزود: این پارکینگ در ۵ طبقه منفی، ۱ طبقه همکف و تجاری ساخته می‌شود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/707419/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87