اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی ۵۱۰ کیلومتر از حاشیه راه‌های مازندران

به گزارش خبرخودرو، معاون راهداری مازندران از اجرای ایمن سازی و اصلاح شیب شیرو، ۵۱۰ کیلومتر از حاشیه راه‌های مازندران در سه ماه گذشته خبر داد.

 

به گزارش خبرخودرو، معاون راهداری مازندران از اجرای ایمن سازی و اصلاح شیب شیرو، ۵۱۰ کیلومتر از حاشیه راه‌های مازندران در سه ماه گذشته خبر داد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران گفت: در سه ماه گذشته عملیات شانه سازی و اصلاح شیب شیرو، حاشیه راه‌های محور‌های اصلی و نقاط پر تصادف مازندران به طول ۵۱۰ کیلومتر انجام شده است.

محسن محمدنژاد بر اهمیت ایمن سازی حریم و حاشیه راه‌ها در کاهش تصادفات جاده‌ای تأکید و خاطر نشان کرد: ایجاد فضایی من، در حاشیه راه‌ها برای رانندگان از جمله اقداماتی است که در کاهش تلفات ناشی از ،وج خودرو از جاده و واژگونی موثر بوده، از این رو عملیات اصلاح شیب شیرو، در کناره جاده‌ها به منظور ارتقاء سطح ایمنی و جلوگیری از واژگونی و کاهش آسیب سرنشینان وسایط نقلیه انجام می شود.

او افزود: اغلب تلفات و تصادفات جاده‌ای ریشه در عامل انس، داشته که در این میان خواب آلودگی، سرعت و سبقت غیر مجاز و ،وج از جاده از جمله مواردی است که سهم قابل توجهی در تصادفات جاده‌ای دارد.

محمدنژاد گفت: حفظ و نگهداری راه‌های موجود یکی از وظایف ذاتی این اداره کل بوده که علیرغم محدودیت‌های اعتباری این اداره کل با تکیه بر همت راهداران پرتلاش خود توانسته، در این مسیر گام‌های ارزنده‌ای بردارد.

معاون راهداری استان با اشاره این نکته که عواملی همچون راه، خودرو و انسان در بروز حوادث رانندگی تاثیر دارند گفت: امیدواریم با انجام اقدامات ایمن سازی زود بازده مانند اصلاح شیب‌های شیرو، راه‌ها شاهد کاهش تصادفات و تلفات ناشی از حوادث رانندگی در استان باشیم.

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/723703/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B5%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86