اختلاف قیمت زیاد لاماری از کارخانه تا بازار؛ این خودرو قرار است گران تر شود؟

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020404377939077120/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%9B-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88