اخراج دو کارمند سفارت آمریکا در اسپانیا به جرم جاسوسی

،ت اسپ،ا دو کارمند سفارت
آمریکا را به اتهام رشوه دادن به افسران اطلاعاتی برای ،ب اطلاعات محرمانه ا،اج
کرد، اگرچه وزیر دفاع اسپ،ا آن را بی‌تاثیر بر روابط دو کشور دانست
.

به گزارش ایسنا، اسپ،ا، به
طور محرمانه، دو کارمند سفارت آمریکا را به دلیل اتهام رشوه دادن به افسران
اطلاعاتی اسپ،ا برای افشای اسرار، ا،اج کرد
.

خبرگزاری رویترز با اشاره به
گزارش رو،مه اسپ،ایی ال پاییس که در آن به اظهارات منابع ،تی این کشور
استناد شده، آورده است: هیچ یک از دو کشور، بلافاصله، این موضوع را تایید ن،د
اما هنگامی که در مورد این پرونده از «مارگاریتا روبلس» وزیر دفاع اسپ،ا سوال
شد، او هرگونه تاثیری را بر روابط دو طرف کم اهمیت جلوه داده و اذعان کرد که
تحقیقات قضایی در مورد این «رفتار غیرمعمول» در آژانس اطلاعاتی سی‌ان‌آی (مرکز
اطلاعات ملی اسپ،ا) در جریان است
.

روبلس همچنین در جمع خبرنگاران
گفت که «اسپ،ا و آمریکا دوست، متحد و شریک هستند. وقتی مسائلی وجود دارد که ممکن
است به ما آسیب برساند، این مسائل مورد بحث قرار می‌گیرند و با آن‌ برخورد می‌شود،
اما به هیچ وجه بر روابطی که داریم تاثیر نمی‌گذارد

یک مقام آمریکایی در اسپ،ا
گفت که «جولیسا رینوسو» سفیر آمریکا در اسپ،ا اظهار نظر نخواهد کرد
.

پرسنل سفارت، که ال‌ پاییس
اشاره‌ای به نام یا سمت آن‌ها نکرده است، به درخواست مادرید و پس از آن‌که تحقیقات
نشان داد که دو افسر اطلاعات اسپ،ا در ازای «مبلغ زیادی» اطلاعاتی را در اختیار
افراد دیگر گذاشته بودند، بی‌سروصدا برکنار شدند
.

این رو،مه اسپ،ایی استخدام
ماموران مخفی از یک کشور میزبان برای خیانت به کشور خود را «یک عمل خصمانه آشکار»
نامید که «تنها در قبال ،ت‌های دشمن» انجام می‌شود و «هرگز در قبال دوستان یا
متحدان» انجام نمی‌گیرد
.

ال پاییس همچنین با استناد به
اظهارات منابع ،تی گزارش داد که، احتمالا، بیش از دو «جاسوس» آمریکایی در این
کار دست داشته‌اند
.

طبق گزارش این رو،مه، افسران سی‌ان‌آی، رئیس منطقه و معاون
او، دو ماه پیش دستگیر شدند و دادگاه دستور داد پرونده آن‌ها محرمانه بماند
.

،ت اسپ،ا گفته است که به
درخواست سی‌ان‌آی، تحقیقاتی را آغاز کرده است اما به دلیل محرمانه بودن تحقیقات
جزئیات بیشتری نداده است
.

سفیر آمریکا نیز توسط مقامات
اسپ،ایی احضار شد و گفت که از این پرونده بی اطلاع است و عذرخواهی کرد
.

سپس، واشنگتن به درخواست و،
دفاع و امور خارجه اسپ،ا برای ،وج دو کارمند آمریکایی از کشور موافقت کرد
.

سخن،ای و، امور خارجه
اسپ،ا و دیوان عالی از اظهار نظر در این باره خودداری ،د، در حالی که سی‌ان‌آی
به درخواست‌های توضیح پاسخ نداد
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/708064/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C