ادامه تظاهرات اردنی‌ها در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی

اردنی‌ها مجددا تظاهراتی را در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در امان برگزار و خواهان قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم شدند.

به گزارش ایسنا، مردم اردن شامگاه یکشنبه نیز با برگزاری تظاهرات در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در امان، جنگ غزه را محکوم و خواهان قطع روابط دیپلماتیک با این رژیم شدند.

براساس گزارش المیادین، پیش از این جوانان اردنی خواهان ادامه تظاهرات و محاصره مقر سفارت رژیم صهیونیستی در امان در مخالفت با جنگ غزه و حمایت از مسجد،صی شده بودند.

بیش از یک هفته است که اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در امان شاهد تظاهرات مردمی گسترده با حضور قشرهای مختلف مردم اردن است.

معترضان اردنی خواهان بستن سفارت این رژیم و قطع روابط دیپلماتیک با آن هستند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/717634/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C