اذعان ارتش رژیم صهیونیستی به کشته شدن ۸ افسر و سرباز خود در نبردهای غزه

ارتش رژیم صهیونیستی از کشته
شدن هشت افسر و سرباز خود در نبردهای جاری در نوار غزه خبر داد
.

به گزارش ایسنا، ارتش رژیم
صهیونیستی امروز (یکشنبه) به کشته شدن هشت افسر و سرباز خود در نبردهای جاری در
نوار غزه اعتراف کرد و افزود از آغاز جنگ تاکنون
۴۸۵ سرباز و افسر کشته شده‌اند که
۱۵۸ نفر از آنها از آغاز عملیات
زمینی در نوار غزه به هلاکت رسیده‌اند
.

ارتش اشغالگر اسامی کشته شدگان
را در سایت خود منتشر کرد که به این ترتیب هستند: گروهبان دیوید بوگدانوفسکی،
۱۹ ساله از حیفا، گروهبان اوریل
باشان،
۲۰ ساله
از حیفا، از نیروهای گردان مهندسی
۶۰۳،
تشکیلات «سر میگولان» (
۷). گروهبان
گال هرشکو،
۲۰
ساله از مفتاح، فرمانده دسته‌ای در گردان مهندسی
۶۰۳، تشکیلات «سر میگولان« (۷). گروهبان ایتامار شمن ۲۱ ساله از مالبد و سرگرد
(ذخیره) نداو ایساچار فرحی
۳۰
ساله از هرتزلیا، دو پزشک در گردان
۷۸۱۰،
تیپ یفتاح (
۱۱). همچنین
از دیگر کشته شدگان سرگرد (ذخیره) الیاهو مایر اوحانا،
۲۸ ساله اهل حیفا، نیروی گردان ۷۸۱۰، تیپ یفتاح (۱۱). سرلشکر ذخیره الیساف شوشان، ۲۳ ساله از قدس اشغالی و گروهبان
ذخیره، اوحد آشور،
۲۳
ساله از کفار یونا، دو نیروی گردان
۶۶۴۶
تشکیلات شوالی مارم (
۶۴۶) هستند.

عصر شنبه نیز ارتش رژیم
صهیونیستی از کشته شدن پنج افسر و نظامی در نبردهای ج، و شمال نوار غزه خبر داده
بود
.

این در حالی است که جنگ غزه در
حالی وارد هفتاد و نهمین روز خود شده که نیروهای رژیم صهیونیستی به بمباران شهرها
و استان‌ها در شمال و ج، نوار غزه و در بحبوحه درگیری‌های شدید در تمام جبهه‌های
نبرد با مقاومت، ادامه می‌دهند
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/709235/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B8-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%87