ارتش یمن یک کشتی در حال حرکت به سمت اراضی اشغالی را هدف قرار داد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای این کشور یک کشتی را که به سمت اراضی اشغالی در حرکت بود، هدف قرار دادند.

به گزارش ایسنا، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور یک کشتی را که به سمت اراضی اشغالی در حرکت بود، پس از مخالفت آن در پاسخ به پیام‌های هشدار، هدف قرار دادند.

ارتش یمن اعلام کرده در پاسخ به ادامه جنگ علیه غزه و محاصره اعمال شده علیه نوار غزه، به اجرای عملیات‌های خود علیه کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های در حال حرکت به سمت اراضی اشغالی ادامه می‌دهند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/710159/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DB%8C%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF