ارزان ترین و گران ترین خودروهای داخلی بازار در ابتدای سال 1402

بازار در سال گذشته شاهد تصمیمات متناقض و در نتیجه فراز و نشیب های زیادی در قیمت ها و همچنین وضعیت ،ید و فروش بود.

اما با نگاهی به سایت های ،ید و فروش خودرو در فضای مجازی، خودرویی ارزان قیمت تر از پراید نیز می توان یافت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020140137948534784/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C

– ؛ بازار خودرو طی سال های گذشته تحت تاثیر نوسانات ارزی و تورم افزایش قیمت های بی سابقه ای را تجربه کرده است.

برای ،ید یک پراید وانت 151 مدل 1400 باید بودجه ای حدود 260 میلیون توم، در نظر گرفت.

بازار خودرو در سال 1401 درحالی به کار خود پایان داد که نوسانات قیمتی در بازار شدت گرفته بود.

بازار در سال گذشته شاهد تصمیمات متناقض و در نتیجه فراز و نشیب های زیادی در قیمت ها و همچنین وضعیت ،ید و فروش بود.

البته پراید 111 ساخت 1399 در بازه 350 میلیون تومان ،ید و فروش می شود.

اما هم اکنون ارزان ترین و گران ترین خودروهای تولید داخل به کدام خودروها محدود می شود؟ بازار خودرو در سال 1401 درحالی به کار خود پایان داد که نوسانات قیمتی در بازار شدت گرفته بود.

اما حال که بازار خودرو در تعطلیات نوروزی به سر می برد و نوسانات قیمتی در آن به ندرت دیده می شود، ارزان ترین و گران ترین خودروهای صفر تولید داخل کدام اند؟ تصور می شود در میان خودروهای تولید داخل، پراید ارزان ترین خودروی موجود در بازار است.