ارسال قیمت های جدید خودرو به صمت

هفته های گذشته زمزمه های افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به گوش می رسید. حال، برخی خبرگزاری ها اعلام ،د که قیمت های جدید خودرو مح،ه و پیش از عید نوروز به و، صمت ارسال شده تا طبق دستورالعمل شورای رقابت، – این و،خانه به ،وان تنظیم گر فنی بازار خودرو قیمت های جدید …
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030105457917353984/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%85%D8%AA