اروپا یک قدم تا ممنوعیت کامل تولید خودروهای بنزینی و گازوئیلی

اروپا یک قدم تا ممنوعیت کامل تولید خودروهای بنزینی و گازوئیلی

بر اساس بی،ه منتشرشده کمیسیون اروپایی، قانون جدید با هدف ثبات‌بخشی بیشتر به سیستم حمل و نقل اروپا، فراهم ، هوای پاکیزه‌تر برای مردم این قاره است و قدمی مهم د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حصول توافق اروپای سبز خواهد بود.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، به نقل از راشاتودی، اخیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافقی رسیده‌اند تا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر قالب آن خودروسازان م،م خواهند شد تا سال 2035 میزان تولید آلاینده دی ا،ید کربن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خودروهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به صفر برسانند. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر قالب این قانون عملا تولید خودروهای بنزینی و گازوئیلی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اروپا به طور کامل ممنوع می‌شود.

این توافق با حضور مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا و همچنین اعضای کمیسیون اروپایی حاصل شده و همگی توافق ،د که یک قانون جدید د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اروپا باید د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر این زمینه تصویب شود.

کمیسیون اروپایی گفته که این کمیسیون ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز حصول این توافق بین پارلمان و شورای اروپایی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر راستای تضمین صفر شدن آلایندگی خودروهای تولیدی اروپا ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز سال 2035 به بعد استقبال می‌کند. البته با تصویب این قانون،‌ خودروسازان باید آلایندگی خودروهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا سال 2030، 55 درصد نسبت به سال 2021 کاهش دهند و این د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حالی است که قبلا قرار بود میزان آلایندگی آن‌ها 37.5 درصد کاهش یابد.

فرانس تیمرمن، مسئول سیاست‌های زیست محیطی اتحادیه اروپا، گفت که این توافق یک سیگنال برای همه است که نشان می‌دهد اروپا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حال سرعت بخشیدن به روند صفر ، آلایندگی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر حوزه حمل و نقل است.

پایان پیام/


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65444548/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88