از افزایش42درصدی نقل و انتقال تا وضعیت شماره گذاری تیبا/ اولین شهید مرکز تعویض پلاک پلیس کیست؟

منبع خبر: ،
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65338125/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B442%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%2F