از حراج زمستانه ایران خودرو جا نمانید / پیش فروش ایران خودرو با شرایط از دم قسط

به گزارش خبرجو24؛ از حراج زمستانه ایران خودرو جا نم،د / پیش فروش ایران خودرو با شرایط از دم ،ط جزییات جدید پیش فرو ایران خودرو با شرایط استثنایی را در ادامه بخو،د ایران خودرو طی اطلاعیه ای از آغاز پیش فروش ایران خودرو با شرایط فوق العاده سورن پ، … – جزییات جدید …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021040289264048128/%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86