از خرید خودروهای سنگین داخلی استقبال می کنیم

قدرت الله محمدی در حاشیه بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران خودرو در پنجمین نمایشگاه خودرو تهران، با اشاره به نقش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو در تسهیل عملیات سازمان آتش نش،، – بر ادامه همکاری با این خودرو تاکید کرد. سازنده : بخش بزرگی از تج،ات آتش نش، تهران بزرگ …
منبع خبر: ایران تحلیل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021147860728809472/%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85