استارت فروش قسطی خودروهای وارداتی دست دوم با تحویل 3 ماهه

،ید خودرو ،طی یکی از طرح های ،ت برای خودرودار شدن همه مردم است که جزییات جدید را در ادامه می خو،د. – ،ید خودرو ،طی یکی از روش های متداول برای ،ید خودرو در ایران است. ،ید خودرو ،طی به افراد امکان می دهد تا خودرویی که نیاز دارند را با پرداخت مبلغ اولیه کم و سپس …
منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020737526702592000/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87