استاندارد یورو7 خودروهای دیزلی اروپا را 2 هزار یورو گران می کند| چالش خودروسازان اروپا با استاندارد

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020146170138517504/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%887-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C