استفاده از روغن پخت و پز به جای سوخت خودرو در فرانسه

به گزارش بازار، شبکه راشاتودی در حساب توئیتری خود از افزایش بحران هزینه‌های زندگی در فرانسه خبر داد.

راشاتودی نوشت: شما نمی‌تو،د مستقیما از روغن پخت و پز (به جای سوخت خودرو) استفاده کنید. این روغن نیاز به فرآوری و پرداخت دارد، اما امروزه با قیمتی که سوخت دیزل دارد، برای برخی استفاده از روغن پخت و پز به ،وان سوخت، جایگزین ارزانتری به شمار می‌آید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65773092/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%BE%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88راشاتودی نوشت: افزایش بحران هزینه‌ها در فرانسه ،ت این کشور را وادار کرد تا به مردم اجازه دهد از روغن پخت و پز به ،وان سوخت خودرو استفاده کنند.