استقبال از لاماری ایما هیبرید؛ افزایش ظرفیت اولین فروش فوری

به دنبال استقبال مشتریان و عدم امکان ثبت نام همه متقاضیان موجب افزایش ظرفیت اولین فروش فوری لاماری ایما هیبرید افزایش یافت – به گزارش وقت خواهند داشت. به نظر می رسد تحویل فوری، قیمت قطعی، هیبرید بودن و درنتیجه کم مصرف بودن خودرو در کنار آپشن های کامل لاماری ایما هیبرید …
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021215817041291264/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%9B-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C