اصرار گروسی بر درخواست‌های فراپادمانی آژانس

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که دستیابی به تصویر
دقیق از برنامه هسته‌ای ایران بدون فیلم دوربین‌های نظارتی ضبط شده در دو سال‌ونیم
گذشته ممکن نخواهد بود

به گزرش ایسنا، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی
انرژی اتمی در کنفرانس خبری پس از نشست فصلی شورای حکام آژانس خاطر نشان کرد: به
حصول توافق با ایران درخصوص دسترسی به فیلم دوربین‌هایی که در دو سال‌ونیم گذشته
گرفته شده اما ‌به آژانس منتقل نشده، نزدیک نیستیم
.

«لارنس
نورمن» خبرنگار حوزه هسته‌ای با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ای، درباره اظهارات
گروسی به نقل از او نوشت: مدیرکل آژانس می‌گوید که بازسازی تصویر دقیقی از فعالیت
هسته‌ای ایران بدون آن (فیلم دوربین‌ها) غیرممکن خواهد بود
.
  

این در حالی است که در چارچوب همکاری‌های داوطلبانه ایران با
آژانس در ،دادماه سال جاری، تعدادی از دوربین‌های آژانس که در چارچوب قانون اقدام
راهبردی جمع‌آوری شده بودند در سایت اصفهان (مرکز تولید سانتریفیوژ) دوباره نصب
شدند

این دوربین‌ها با این شرط نصب شده‌اند که اطلاعات ذخیره شده در
آن‌ها تا رسیدن به توافق بر سر برجام و چگونگی احیای آن، نزد ایران بماند و برای
آژانس قابل دسترسی نیست. با این حال آژانس با وجود اطلاع از روند مذاکرات سیاسی و
توقف اجرای تعهدات از سوی طرفین برجام هم‌چنان بر درخواست‌های فراپادم، خود برای
افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌ها اصرار دارد و بر این رویه خود نیز ادامه می‌دهد
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/700178/%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3