اضافه شدن 160 خودرو به ناوگان اورژانس اجتماعی تا آخر سال |

برنامه اورژانس اجتماعی شامل فعالیت های مرکز مداخله در بحران های فردی، خانو ادگی و اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)، خدمات سیار اورژانس اجتماعی، اصول اورژانس اجتماعی، معرفی برنامه اورژانس اجتماعی به فرد، خانواده و جامعه توجه می شود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا حیدر هایی افزود: 160 خودروی من، سازی شده با حمایت ،ت و سیاست های بهزیستی به بدنه اورژانس اجتماعی افزوده می شود و علاوه برآن برای افزایش نیروی انس، نیز برنامه هایی در دست اقدام است.

برنامه اورژانس اجتماعی ویژگی هایی دارد از آن جمله که برنامه و مداخله باید با رویکرد علمی باشد.

مسئله یابی بموقع، فعال بودن و پاسخگو بودن در این برنامه مهم است.

پذیرش از طریق خود معرف یا به صورت ارجاعی توسط خط اورژانس اجتماعی 123، خدمات سیار اورژانس اجتماعی، سایر مراکز بهزیستی، مراجع قضایی، نیروی انتظامی یا سایر نهاد ها (،تی و غیر ،تی) انجام می شود.

در این برنامه ویژگی مهم ارائه خدمات اجتماعی ی،ی “تخصصی بودن”، “به موقع بودن” و “در دسترس بودن” مدنظر قرار گرفته است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور “محدود به زمان و مکان” نشود و “رویکرد فعال” جایگزین رویکرد غیر فعال شود و “اجتماع (جامعه) محوری” در برنامه ها عملیاتی شود.

شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع” به صورت کشوری و منطقه ای و محلی نیز از طریق این برنامه صورت خواهد پذیرفت.

وی خاطرنشان کرد: هفته آینده سنجش علمی برای نیرو های اورژانس اجتماعی برگزار می شود و 400 نفر نیروی آموزش دیده جدید به بدنه اورژانس اجتماعی اضافه می شود.

اقدامات اجرایی برنامه اورژانس اجتماعی شامل پذیرش، خدمات تخصصی، ترخیص و پیگیری پس از ترخیص است.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده که شهر های بالای 50 هزار نفر باید اورژانس اجتماعی داشته باشند، اما در برنامه هفتم توسعه تمام شهر های بالای 20 هزار نفر جمعیت باید اورژانس اجتماعی داشته باشند.

باتوجه به شرایط مراجعین و خدمات ارائه شده ترخیص من، صورت می گیرد و بازگشت به خانواده به ،وان مهمترین هدف این مراکز است.

جذب نیروی انس، برای اورژانس اجتماعی از طریق ،ید خدمت انجام شده بنابراین پذیرش علمی توسط مراکز غیر،تی انجام می شود، اما بهزیستی بر انجام مصاحبه ها و آزمون، نظارت دارد.

این برنامه استفاده بهینه از منابع مادی و م،وی (نیروی انس،)، کاهش دیوان سالاری اداری، تجمیع خدمات، هماهنگی بین واحد ها، جامعیت و فراگیری را در پی دارد.

وی گفت: منظور از خودرو های من، سازی شده برای ناوگان اورژانس اجتماعی، خودرو های ونی است که به صورت مبله و جهت پذیرایی طراحی شده است.

در واقع این نوع مداخلات تاثیر گذاری “تئوری بر ،ب” را به حداقل خواهد رساند تا زمینه ای برای توانمندسازی افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و بازگشت آن ها به زندگی سالم باشد.

ارجاع به مراکز زیر مجموعه امور آسیب دیدگان اجتماعی با توجه و شرایط مراجع از جمله مراکز خانه سلامت، بازپروری ،ن آسیب دیده اجتماعی انجام شده و پس از ترخیص پیگیری های لازم انجام می شود.

گرچه این برنامه ها می تواند حسب شرایط مختلف موجود در کشور ها متفاوت باشد، اما آنچه که مهم می باشد این است که بتوان مسایل و راهکار های من،، شناخته و اجرا شوند.

به توانمند سازی اجتماع محور با رویکرد منطقه ای و محلی توجه می شود.

افراد مشمول دریافت خدمات اورژانس اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد دارای اختلاف خانوادگی حاد، ،ن و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند، کودکان خیاب، و کار، همسران آزار دیده، کودکان آزار دیده، مبتلایان به اختلال هویت ،، دختران و پسران فراری از منزل و سایر افراددر کلیه سنین که در شرایط بحر، ویژه قرار دارند، هستند.

خدمات تخصصی برنامه اورژانس اجتماعی شامل خدمات مددکاری، روان شناسی، تربیتی، حقوقی و فرهنگی آموزشی بوده و ارائه خدمات به دو صورت سرپایی و یا نگهداری ارائه می شود.

فراگیر بوده و جامعیت دارد.

گزارش مددکاری داخل ون برای فرد نوشته می شود و اگر نیاز به ارجاع باشد، فرد ارجاع می شود و اگر صرفا خدمات روانشناسی بخواهد همانجا به او ارائه خواهد شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازسازمان بهزیستی، در هر جامعه ای برای پاسخگویی به نیاز های مردم و حل یا کاهش مشکلات آن ها تمهیداتی اتخاذ و برنامه هایی تدوین و اجرا می شود و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایرنا، اورژانس اجتماعی با شماره تماس 123 آماده خدمات رس، به موارد همسرآزاری، کودک آزاری، سالمندآزاری، معلول آزاری و خودکشی است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا حیدر هایی افزود: 160 خودروی من، سازی شده با حمایت ،ت و سیاست های بهزیستی به بدنه اورژانس اجتماعی افزوده می شود و علاوه برآن برای افزایش نیروی انس، نیز برنامه هایی در دست اقدام است.

حیدر هایی ادامه داد: با توجه به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای اورژانس اجتماعی، تعداد ماشین بیشتری می خواهیم و اکنون حدود 200 میلیارد تومان برای تامین 160 دستگاه خودرو تامین اعتبار شده است.

زمینه مشارکت سازمان های مردم نهاد (نهاد های مدنی) فراهم می شود.

این برنامه، تلفیقی از مداخله در بحران، فردی، خانوادگی و اجتماعی (مرکز اورژانس اجتماعی)، خط تلفن اورژانس اجتماعی (123)، تیم سیار اورژانس اجتماعی (خدمات اجتماعی سیار) و پایگاه اورژانس اجتماعی (پایگاه خدمات اجتماعی) است که در مرحله اول با هدف توانمندسازی اجتماع محور در س،ت گاه های غیر رسمی تدوین شده بود، که هر کدام دستورالعمل مستقل دارند.

این برنامه قصد دارد تا “مداخلات رو، – اجتماعی” را قبل “از مداخلات قضایی و انتظامی” و حتی در کنار این نوع مداخلات جایگزین کند که این مسئله در “پیشگیری از وقوع جرم” و” قضازدایی” نیز نقش مهمی ایفا می کند.

کلید واژه ها: اورژانس اجتماعی – اجتماعی – اورژانس – من، سازی – خودرو – ناوگان – نیروی انس، – محمدرضا – بهزیستی – من، – هایی – دفتر امور آسیب دیدگان – حمایت ،ت – سازی – خبرگزاری – سازمان بهزیستی – برنامه – افزایش – گزارش – اقدام – نیروی – حمایت – سیاست – گروه – ،ت – دستگاه – سرپرست – فعالیت – سازمان – پایان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65298296/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84

– سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی خبر داد اضافه شدن 160 خودرو به ناوگان اورژانس اجتماعی تا آ، سال ” محمدرضا حیدر هایی از اضافه شدن 160 دستگاه خودروی من، سازی شده به ناوگان اورژانس اجتماعی تا پایان امسال خبر داد و گفت: اکنون 300 خودروی من، سازی در ناوگان اورژانس اجتماعی فعالیت دارند.

هدف کلی برنامه اورژانس اجتماعی کنترل و کاهش بحران های فردی- خانوادگی و اجتماعی و اه، اختصاصی آن در دسترس قرار دادن خدمات تخصصی و اورژانسی سازمان بهزیستی به آحاد جامعه، ارتقای توانمندی های افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی جهت مق، با مسائل اجتماعی در شرایط بحر، از طریق ارائه خدمات تخصصی و به موقع، ایجاد زمینه مشارکت مردم و سازمان های غیر ،تی، ارتقای آگاهی و شناخت خانواده و اجتماعی نسبت به نیاز های مراجعان به منظور تسهیل فرایند حل مسئله در شرایط بحر،، شناسایی مناطق و کانون های آسیب زا و اقدامات تخصصی در بحران زدایی، شناسایی آسیب های اجتماعی نوپدید و بازپدید و مداخله موثر به منظور کاهش جرایم و جلوگیری از تشدید بحران و آسیب های اجتماعی و کاهش صدمات بر اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی است.

یکی از این برنامه ها در جمهوری اسلامی ایران “برنامه اورژانس اجتماعی” می باشد، که حاصل فعالیت چند ساله سازمان بهزیستی کشور است.