اعلام تعرفه طرح ترافیک تهران در سال 1402

منبع خبر: پنجره نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020245877137432576/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84