اعلام قیمت 17 خودروی مونتاژی با گرانفروشی 100 تا 800 میلیونی/ قیمت ها به عقب بر می گردد؟

منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200923501830144/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7