اعلام نوبت ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی در سامانه saleauto.ir

منبع خبر: سیتنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011204673602236416/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-saleauto