اعمال قانون خودرو‌های دود زا

به گزارش خبرخودرو،۱۳هزار خودروی دودزا از ابتدای این هفته تاکنون در معابر شهر تهران اعمال قانون شدند.

 به گفته معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، خودرو‌های دودزایی که معاینه فنی هم داشته باشند به پارکینگ منتقل می‌شوند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/708019/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%A7