افت قیمت وسایل نقلیه مشمول بیمه شخص ثالث شد

زین پس افت قیمت وسایل نقلیه مشمول بیمه شخص ثالت خواهد شد. – به گزارش می شوند. این امر باعث می شود تا اگر خودرو صفر یا گران قیمت باشد، صاحب اوتومبیل هنگام فروش خودروی خود با ضررچشم گیری روبه رو شود. بر اساس قانون ، مسئول پرداخت خسارت افت قیمت خودرو راننده مسبب حادثه خواهد بود.
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030313090255482880/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%B4%D8%AF