افزایش شدید قیمت خودرو | تارا یک میلیارد شد؛ کوییک 500 میلیون!

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011218785077362688/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%26%23124%3B-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9