افزایش شمار فوتی های تصادف تریلی در یاسوج به 6 نفر/ ثبت 23 مصدوم

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400245421944832/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1%2F