افزایش فروش این شرکت خودرویی در مهر ماه

منبع: کدال ۳۶۰


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65582820/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87

به گزارش صدای بورس، شرکت پارس خودرو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۱۶,۴۲۳,۷۳۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رساند.

شرکت پارس خودرو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ معادل ۱۶,۴۲۳,۷۳۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۸۷% افزایش داشته است.

براساس بررسی گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰(اصلاحیه) شرکت خپارس مشخص شد؛

«خپارس» با سرمایه ثبت شده ۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱ میلیون ریال طی عملکرد ۷ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۱۵,۲۴۲,۹۶۵ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۶% رشد داشته است.

افزایش فروش این شرکت خودرویی در مهر ماه