افزایش قیمت خودرو با تداوم عرضه قطره چکانی + جدول

همچنان عرضه خودرو توسط شرکت ها به صورت قطره چک، است که این موضوع خود مانع کاهش قیمت ها و تشدید رکود بازار می شود. –
منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020809173002942464/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%C2%A0%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84