افزایش قیمت خودرو در آستانه نوروز!

احتمال افزایش قیمت خودرو در چند روز پای، سال وجود دارد. احتمال افزایش قیمت خودرو در چند روز پای، سال وجود دارد. به گزارش عرشه آنلاین؛ بازار خودرو یکی از مهمترین بخش های اقتصادی هر کشور است. – احتمال افزایش قیمت خودرو در چند روز پای، سال وجود دارد. به گزارش عرشه آنلاین؛
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021200042058412032/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%21