افزایش قیمت دنا معمولی در بازار آزاد

قیمت روز خودرو در ج، زیر آمده‌است:

دنا معمولی نیم‌میلیاردی شد/ ج، قیمت‌ها

خودروهای پژو پارس نیز در این مدت افزایش قیمت چشمگیری را تجربه ،د به طوری که پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از ۴۵۵ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۴۶۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۱۰ میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر ۴۸۵ میلیون تومان قیمت خورده‌است.

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66050322/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

خودروهای پژو نیز در این مدت از افزایش قیمت‌ها در امان نبوده‌اند، به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ از ۳۴۵ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۳۵۵ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز از روز چهارشنبه تا امروز ۱۰ میلیون تومان گران شده‌است و ۳۷۵ میلیون تومان قیمت خورده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۱۲ میلیون تومان گران شده‌است و این خودرو در حال حاضر ۳۹۲ میلیون تومان قیمت خورده‌است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۴۳۵ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده‌است.

به گزارش وان،وز، 

خودروهای دنا نیز در این مدت از نوسانات افزایشی قیمتی در امان نبوده‌اند، به طوری که دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ از ۴۹۰ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۵۰۰ میلیون تومان رسید و مدل ۱۴۰۰ آن نیز از ۴۷۰ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۴۸۰ میلیون تومان رسید.

بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو از تداوم افزایش قیمت‌ها در این بازار حکایت دارد، به طوری که در بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۱۱ آن از ۲۲۲ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۲۲۷ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۳۱ آن نیز از ۲۱۲ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۲۱۷ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۵۱ سل ۱۴۰۰ آن نیز از ۲۰۲ میلیون تومان در روز چهارشنبه امروز به ۲۰۷ میلیون تومان رسیده‌است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از روز چهارشنبه تا امروز ۵ میلیون تومان گران شده‌است و در حال حاضر ۲۱۷ میلیون تومان قیمت خورده‌است.