افزایش نرخ عوارض آزادراه تهران- شمال | به گزارش گروه اقتصادی

افزایش 25 درصدی عوارض آزادراهی از ابتدای ،داد ماه تصویب و اجرای آن به صورت تدریجی در 23 آزادراه ابلاغ شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از تاریخ 30 ،داد ماه امسال عوارض آزادراه تهران- شمال برای خودرو های سواری در روز های عادی به 38 هزار تومان و در روز های اوجِ سفر به 50 هزار تومان افزایش یافت.

به گفته سرمدی، به طور کلی 23 آزادراه کشور شامل افزایش عوارض 25 درصدی شده است که در مرحله نخست از ابتدای ،داد ماه عمده آزادراه ها شامل تغییر نرخ جدید شده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020404692534671360/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از تاریخ 30 ،داد ماه امسال عوارض آزادراه تهران- شمال برای خودرو های سواری در روز های عادی به 38 هزار تومان و در روز های اوجِ سفر به 50 هزار تومان افزایش یافت.

عباس بیات سرمدی مدیرکل نگهداری آزادراه ها روز 16 ،داد ماه به ایرنا گفته بود: نحوه ابلاغ اجرای عوارض 25 درصدی آزادراهی به صورت تدریجی انجام گرفته است، بدین شکل که هنوز آزادراه تهران- شمال شامل اعمال نرخ های جدید عوارض آزادراهی نشده است.

نرخ عوارض برای وانت نیز 50 هزار تومان و برای اتوبوس57 هزار و 500 در نظر گرفته شده است.

– نرخ عوارض قطعه یک آزادراه تهران- شمال از ابتدای تابستان افزایش یافت به طوری که برای خودرو های سواری در روز های عادی هفته به 38 هزار تومان رسیده است.