افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار/ ماشین سر به زیر سایپا 10 میلیون گران شد!

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65740573/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2F-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1